ArabicEnglishTurkish
ERP Seçim Rehberi
12 Temmuz 2014
İşinizin Zirveye Tırmanması için Uygulamanız Gereken 5 Adım
12 Temmuz 2014

Günümüzde küresel rekabetin artması şirketlerin tedarik zincirlerinin verimliliğini, etkinliğini ve bunlara bağlı olarak da performanslarını arttırmalarını gerektirmektedir. Bu amaca ulaşılabilmesinin yolu ise verimli bir tedarik zinciri kurulabilmesinden ve ERP yazılımlarının sisteme başarılı bir biçimde uygulanabilmesinden geçmektedir.

OPAK ERP sistemlerinin 9 Stratejik avantajı bulunmaktadır. Bu stratejik avantajlar şunlardır:
•• Size Özel Yazılım Çözümleri ,
•• Size Özel Uygulama Ekranları ,
•• Esneklik ,
•• Verimlilik ,
•• Düşük işletme maliyeti ,
•• Hızlı Geliştirme ve implementasyon,
•• Veri Tutarlılığı ,
•• Kâr Marjı ,
•• Etkin işbirliği.

OPAK ERP sistemlerinin işletmelere yukarıda bahsedilen stratejik avantajları sağlayabilmesi öncelikle bir sistemin seçimi, kurulumu ve işletilmesi aşamalarındaki uygulamaların etkinliğine bağlıdır. Bir işletmenin OPAK ERP sistemine geçmeye karar vermesi aşamasında bunun gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Ayrıca bu sistemlerin kurulması organizasyonda belirli bir kültürün varlığını gerektirir. Bu kültürel unsurların düzeyi belirlenerek geliştirilmesi gereken noktalar belirlenmeli ve buna uygun bir kurumsal kültür değişim çalışması gerçekleştirilmelidir.
Sonraki bir aşama olarak iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi karşımıza çıkmaktadır. İş süreçleri düzeltilmeden ve optimizasyon yapılmadan kurulan ERP sonucunda kötü süreçleri otomatikleştirmiş olacaktır. Bize göre doğru ERP , tedarikçisi bir işletmenin etkinlik ve rekabet gücünü korumaktan çok bunlara katkıda bulunabilendir.

Opak ERP’den maximum verim alabilmek için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir:

•• Proje ekibinin oluşturulması,
•• Proje hedeflerinin belirlenmesi,
•• Detaylı proje planının oluşturulması,
•• Proje takımının ve diğer personelin eğitilmesi,
•• Yazılımın yüklenmesi ve pilot sistemin kurulması,
•• Yazılım kullanıcılarının eğitilmesi,
•• Gerçek sisteme bilgilerin aktarılması ve sistemin çalıştırılması,
•• Sistemin sürekli olarak geliştirilmesi.

Opak ERP sistem uygulamasının başarısına engel olan temel nedenler aşağıda belirtilmiştir:

•• Personelin sistemin başarılı olmasını istememesi,
•• Personelin yeni sistemin gereksiz olduğunu düşünmesi,
•• Personelin yeni sistemle ilgili olan beklentileri,
•• Sistemin temel konseptinin anlaşılmaması,
•• Temel verinin doğru olmaması,
•• Sistem özellik ve fonksiyonlarının belirlenememesi,
•• Uygulamanın tamamının dış kaynaklar veya işletme tarafından yapılması,
•• Üst yönetimin desteğinin sağlanmaması,
•• Mevcut süreçlerin yenilenmemesi,
•• Diğer bilgi yönetim sistemleri ile entegrasyonun sağlanmaması,
•• Proje ile ilgili uygun çalışanların seçilmemesi.