ArabicEnglishTurkish
CRM Programı
5 Temmuz 2014
CRM 2011
5 Temmuz 2014

Müşteri ilişkilerinde sosyal mecraların kullanımının artması diğer tüm yazılımların bu ihtiyaçlara entegre çözümler geliştirmesine neden olduğu gibi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılımlarında da yeni bir kavram ortaya çıkarmış durumda .

“Sosyal CRM” Geleneksel CRM yazılımı araçlarının sosyal ağlarla (Facebook,twitter ve lnkedin vb.) birleşmesinden doğan bir kavram.

Sosyal CRM sadece müşteri ile temas ve iletişim noktasında kullanılmamaktadır.Müşteri ve potasniyel müşterilerin beğeni,zevk ve alışkanlıkları ile ilgili şirketlere ayrıntılı bir perspektif sunmaktadır.

 

Sosyal CRM hakkında

Sosyal CRM bir çok araç ve teknoloji ile genişletilebilen bir pazarlama stratejisi ve sürecidir. Bu stratejinin temelini ürün veya hizmetle potansiyel müşteriler arasında bağ kurma süreci oluşturmaktadır.Sosyal CRM geleneksel CRM kullanımına ve yönetimine ilişkilendirilmiş bir yapılardan oluşmaktadır.Sosyal CRM farklı sektör ve çalışma şekillerine göre farklı farklı anlamlar ifade edebilir. Burada esas alınması gereken çözüme ulaştırılmak istenen konuyu doğru anlayabilmek ve şirketin pazarlama süreçlerine göre değerlendirebilmekten geçer.

Sosyal CRM’i iç ve dış ilişkilerinizde işbirlikçi ve sosyal bir düzen geliştirmek için kullanmak temel hedef olmalıdır.

Geleneksel CRM

Geleneksel CRM sistemleri müşteri ve iş arasında tek yönlü bir iletişim kurmayı hedef almaktadır.

Geleneksel CRM’in temel faydası müşteriyle kurulacak teması kolaylaştırmak ve kurulmuş teması devam ettirmektir. Şirketlerin müşteri aday ve müşteri verilerini doğru yönetmesini ve hedefli şekilde ilerlenebilen bir müşteri ilişkileri sistemi yaratabilmeyi amaçlamaktadır.

 

Sosyal CRM

 Sosyal CRM,Şirketlerin geleneksel CRM sistemlerindeki tek yönlü müşteri etkileşiminden yeterince fayda göremedikleri ve müşterinin giderek artan mesaj-mail trafiğine karşı geliştirdikleri reaksiyon sosyal medya kullanımının artmasıyla desteklendiğinde soğan bir ihtiyaç.

Müşterilerle işbirliği ve fikir alışverişi bazlı çok yönlü bir iletişimin sağladığı fayda giderek daha çok farkedilmekte.

Neredeyse tüm marka ve bilinirlik arttırma etknliklerinde müşteri bu ileşimin odağını ve merkezini oluşturmakta. Müşteriyle yaratılan çok yönlü iletişimin bir getirisi olarak müşteri-işbirlikçi yaratma hedefi güdülmekte.

Sosyal CRM geleneksel CRM ‘in rafa kaldırlmasını değil onun içerisinde yaratılan bir değişime ve eklentidir.