ArabicEnglishTurkish

kapasite-planlama-icerikKaynaklarınızı daha etkin kullanın

Kapasite planlama modülü, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, firmaların üretim kapasitesi üzerinde tam denetimi ele geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Mevcut kapasite ihtiyaç planlama sistemleri; işletmelerin, gelecekteki stok kapasitesi ihtiyaçlarının ne kadar büyük olduğunu belirlemek için ileri planlama yapmasını sağlar.

Opak Kapasite Planlama modülü ise, mevcut sistemlerin bu yaklaşımını geliştirerek modülün interaktif bir planlama aracı ve aynı zamanda karar destek mekanizması olması amacıyla geliştirilmiştir.

Opak Kapasite Planlama modülü, kapasite planlamayı herhangi bir vade için bildirilmiş olan üretim ihtiyaçları arasından kapasite kısıtları ve diğer çeşitli faktörler (karlılık, ciro, hammadde tedarik edilebilirliği, kapasite yeterliliği, sipariş karşılama oranı vs) dikkate alınarak, planlama vadesi dahilinde hangi üretim ihtiyaçlarının üretime alınmasının gerektiğinin belirlenmesi süreci olarak tanımlar.

Kapasite planlamadaki amaç; hangi gün hangi ürünün hangi sırada ne miktarda üretime gireceğinin belirlenmesinden ziyade, o güne atanmış olan üretimin kısıtlar dahilinde gerçekten üretilebilir olmasını temin ederek, makro anlamda kurumun amaçlarına (kar maksimizasyonu, sipariş karşılama oranının yüksekliği vs) uygun bir kapasite planı yapmaktır.