ArabicEnglishTurkish

iş-zekasi-icerikVerileri biriktirmekle kalmayın; onları üzerinden kararlar alabileceğiniz anlamlı bilgiler haline getirin! Şirketinizin geleceğe yönelik öngörü geliştirme yeteneğini artırın.

İşletmelerin günlük operasyonlarında her gün binlerce veri oluşturuluyor, güncelleniyor, paylaştırılıyor ve kullanılıyor. Yaptığınız her şey, attığınız her adım, kurduğunuz her iletişim, yazdığınız her şey bir veri ve hepsi bir anlam içeriyor. Bunun içerisinde yaptığınız toplantı da var, sattığınız ürün de, üretimde kullandığınız malzeme miktarı da, kullandığınız aracınızın harcadığı benzin de. İşte İş Zekası dediğimiz yazılımlar bir işletmenin genel operasyon sürecinden ve içinde bulunduğu pazardan elde ettiği bu tip ham verileri anlamlı raporlar haline dönüştüren çözümler.

Bu raporlar orta ve üst kademe yöneticilerin, işletmelerini farklı perspektiflerden görerek yorumlamalarına, hızlı, önleyici veya yönlendirici kararlar almalarına ve bu kararların sonuçlarını takip etmelerine katkı sağlıyor. Örneğin bir perakende zincirine her gün binlerce müşteri giriyor ve bu müşteriler yine binlerce çeşit ürün alıyor. Tüm bu bilgiler pos sistem kanalıyla işletmenin veri ambarına kaydediliyor. İşte bu verilerin daha öte anlamlar kazanmasını ve yöneticilere belli aksiyonlarında ışık tutmasını Business Intelligence dediğimiz çözümler sağlıyor.

İş Zekası yazılımı bu perakendeciye dönemsel olarak en çok satan ürünler, indirimlerin ürün satışlarına getirdiği yüzdesel katkı, her bir müşterinin dönemsel sepet ortalaması, komşu markette yapılan indirimlerin ilgili ürünlerin satışına etkisi v.b. bilgileri bir bütün halinde sunabilir. Bu sayede yönetim bir ürünün mağaza içerisinde farklı bir yere taşınmasının satışa etkisini bile ölçebilir mesela. Yani İş Zekası yazılımını zekice kullanırsanız şirketinizin her kademesinde verimi artıracak düzenlemelere gidebilirsiniz. Bu mağaza içi tasarımı bile olabilir. Günümüzde rekabetin en önemli araçlarından birinin verimlilik olduğunu düşünürsek İş Zekası yazılımları doğru ve zekice kullanıldıkları takdirde şirketlerin önemli bir rekabet silahı haline gelebilir.

iş Zekasının Avantajlarını sıralamak gerekirse ;

  • Organizasyonun müşteriye karşı hassasiyetinin ve reaksiyon yeteneğinin artması
  • Müşteri taleplerinin belirlenmesi ve buna uygun önleyici, iyileştirici kararlar alabilme
  • Pazarın nabzını tutarak, yaşanan değişime ve dönüşüme adaptasyon yeteneğinin artması
  • Operasyonların verimliliğinin artması
  • Kurumsal kaynakların (para, iş gücü v.b.) etkin kullanımı
  • Geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilme
  • Maliyetleri azaltma

Operasyonlarını yönetmek için bile kurumsal yazılım yatırımı yapmada geri kalan KOBİ’lerin doğal olarak bu güne kadar pahalı çözümler olarak pazarda var olan İş Zekası çözümlerine de ulaşmaları pek mümkün olmadı. Ancak daha önce de belirttiğim gibi İş Zekası alanındaki SaaS uygulamaları KOBİ’ler arasında iş zekası kullanımını daha da artıracak diye düşünüyorum. KOBİ’lerin İş Zekası Uygulamaları ve faydaları konusunda farkındalığını ve kullanımını arttırmak için öncelikle verilerin kayıt altına alabilecekleri sistemlere yatırım yapmaya ikna etmek gerek. İş Zekası kayıt altına alınan veriyi raporlar. Kayıt yoksa rapor da yoktur doğal olarak. Ancak araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50.000 KOBİ ciddi biçimde bilişim yatırımı yapacak. Bu yatırımlar arttıkça İş Zekası’nın farkındalığı ve gerekliliği de KOBİ’ler nezdinde daha da yükselecektir.

E-iş çözümleriyle entegrasyonu önem kazanacak

İş zekası yazılımları bu güne kadar kurumlarda kullanılan farklı çözümlerin kayıt altına aldıkları verileri bir araya getiren ve raporlayan çözümler olarak kullanıldılar. Bunu yapmak doğal olarak kolay olmuyordu. Ancak bundan sonraki dönemde iş zekası fonksiyonlarının kurumsal yazılımların ayrılmaz bir parçası olarak o yazılımın içinde yer alacağını öngörüyoruz. Yani bir CRM çözümü aldığınızda o çözümün içerisinde mutlaka çözümdeki verileri anlamlı şekilde raporlayan modüller ve fonksiyonlar mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu bağlamda gitgide kapsamı genişleyen ve bütünleşen ERP, CRM gibi çözümlerin içerisinde doğal olarak iş zekası fonksiyonlarının birebir entegre biçimde yer alacağını ve bunun iş zekası kavramını tüm işletmelerin günlük pratiğine daha çok sokacağına inanıyorum.