erp-icerikŞirketinizin tüm iş süreçlerini, maliyetlerini ve geleceğini kontrol altına alın! Mekan ve zaman bağımsız çalışmanın tüm avantajlarını sonuna kadar yaşayın!

Malzeme, makine, insan ve para, en önemli kaynaklar olarak öne çıkmaktadır ve ERP yazılımlarının planlamadaki ilk odaklarıdır. Değişik sektörlerde yatırımı olan büyük kurumlarda kaynakların planlanmasında ek bir boyut da, bu kurumların içindeki yatırım grupları ve firmalardır. Satın alma, satış, planlama, üretim, muhasebe, finansman, insan kaynakları ve yönetim raporları, ERP yazılımlarının çözüm sağladığı en önemli süreç ve konulardır.

Günümüzde ERP çözümleri, kurum içinde ve dışındaki farklı yazılımların entegre bir biçimde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca bayilerin ve tedarikçilerin ana firma ile iç içe, tek bir firmaymış gibi çalışabilmesi de, yeni nesil ERP çözümlerinin önemli amaçlarından biri. Web teknolojileri bunu çok kolay hale getiriyor. Örneğin; bayinin bir defa kaydettiği bir sipariş, tüm sistemde bir kez daha girilmeye gerek kalmadan planlamaya, üretime, satışa ve tedarikçiye elektronik olarak iletiliyor. Bu birlikte çalışma ve bilgi paylaşımı sayesinde tüm paydaşlar verimliliklerini artırabiliyor.

İşletmeniz için bir ERP çözümü gerektirebilecek bazı önemli ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir:erp-icerik-yan

Bilgi düzeyinizi artırmak (çalışanlarınızın, müşterilerinizin, bayilerinizin, tedarikçilerinizin kapsamlı bilgilerini tutabilmek),
Çalışma performansınızı yükseltmek (daha hızlı fatura kesmek, maliyetlere daha hızlı ulaşmak, web ve mobil uygulamalar ile her yerden çalışabilmek, yönetim raporlamalarını daha kısa sürede tamamlamak),
Servis seviyesini iyileştirmek (verilen hizmetler sayesinde çalışanlarınızın, müşterilerinizin, bayilerinizin, tedarikçilerinizin memnuniyet düzeylerini yükseltmek)
İzleme (maliyetlerinizi denetim altına almak, giderleri detaylı gözlemek),
Kontrol (yapılan işlemlerdeki teknik güvenlik seviyesini yükseltmek; kayıtları silme, düzeltme, kimin yaptığı, ne zaman yaptığı gibi konulara hakim olmak),
Etkinlik (bayilerinizin konforlu bir yazılım aracılığıyla internet üzerinden sipariş girebilmeleri ve raporlarını alabilmeleri).

Sektörün bilinen ERP firması OPAK, yeni nesil ERP çözümlerini farklı bir boyuta taşıyor.

OPAK çözümleri kurumunuzun esas işiyle, hedef ve stratejilerinizle bütünleşir.
Müşterileriniz için sürekli değer yaratmanızı, inovasyon ve işbirliğini kolaylaştıran bir çerçeve sunar.
Kurum içindeki değişik birimlerin çabalarının kurum stratejisini desteklemesini sağlar.
Gerçek zamanlı geri bildirim sayesinde gelişme ve eğilimlerle ilgili üst yönetime bilgi akışını hızlandırarak, karar alma mekanizmalarını ve risk yönetimini iyileştirir.
Bütün ekosisteminde yalın düşünce yaklaşımını benimseyip işletmelerin çevikliğine odaklandığından verimlilik ve esneklik arasında doğru dengeyi kurar.
Kurumunuzun e-dönüşümünü kolaylaştırır.

Opak ERP’yi tercih etmeniz için birkaç neden:

 Güvenilirlik: Proje öncesinde yapılan kurumsal check-up ile ihtiyaçlar danışmanlar tarafından belirlenerek şirket yöneticileriyle paylaşılır; projenin kapsamı, takvimi ve maliyetini önceden bilmeleri sağlanır.
Geliştirilebilir altyapı: Üzerinde kurumun kendisine özgü uygulamalar geliştirmesine elverişli bir altyapı sunar. Veritabanı bağımsız mimari vardır.
7/24 çalışabilme: İnternet tabanlı alt yapısı ile istenildiği zaman, istenilen noktadan sisteme bağlanmayı mümkün kılar.
Entegrasyon: Üretimden dağıtıma, stoktan lojistiğe tüm süreçleri tek bir altyapı üzerinde entegre eder. Diğer çözümlerle de bütünleşik çalışır.
İşlevsellik: Şirketinizin iş yapış tarzı ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.
Karar desteği: Her kademeden çalışanın kararlarını tahmine değil, veriye dayalı olarak verebilmesini sağlar.
Şirket içi paylaşım olanağı: Analiz edilen verileri, tüm çalışanların paylaşımına açar.
Güçlü teknoloji: Anlaşılabilir ve açık bir mimariye sahip veri tabanı üzerinde çalışır.
Fiyat avantajı: Benzerlerine oranla toplam sahip olma maliyeti düşüktür.
Danışmanlık desteği: Kurulum aşamasında ve sonrasında da Opak’ın danışmanlık hizmeti sürer.
Güncelleme garantisi: Dünyadaki teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli güncellenen çözümler sayesinde daima ileri teknolojinin nimetlerinden yararlanabilirsiniz.
Yaygınlık: Opak ERP, Türkiye’nin onlarca şirket tarafından verimlilik aracı olarak kullanılmaktadır.
Görüntüyü metne dönüştürme: Optik Karakter Tanıma (OCR), e-ortamdaki görüntüler üzerindeki metinleri okuyarak ASCII koda dönüştürebilir.

Teklif İste


Opak Çözümleri ile Sizde En İyi Yönetilen Şirketlerden Biri Olun

Demo Talep Formu