Sipariş, İrsaliye, Fatura, Nakit tahsilat, Kredi kartı tahsilat, Çek, Senet gibi ticari faaliyetlerinizi kontrollü bir şekilde yönetmenizi sağlar. Her türlü ticari faaliyete uyarlanabilir parametrik yapısıyla ticari sisteminize uyum sağlar.

Online ve Offline çalışabilme yeteneği sayesinde tüm verilere anlık olarak ulaşabilme veya daha önceden hafızaya alınmış verilerle işlem yapabilme imkanı sunmaktadır. Merkezi yönetim uygulaması sayesinde yapılacak işlemler tamamen kontrol altında tutulmaktadır. Esnek raporlama sistemiyle her türlü işlem kolayca analiz edilebilmektedir. Tablet sistemlerinde ve Notebooklarda kullanılabilme özelliğine sahiptir.

 • Sipariş Oluşturma
 • Fatura Oluşturma
 • İade Oluşturma
 • İrsaliye Oluşturma
 • Nakit Tahsilât Yapma
 • Kredi Kartı Tahsilât yapma
 • Çek Alma
 • Senet Alma
 • Cari Hareket Kontrolü
 • Stok Bakiye Kontrolü
 • Stok Fiyat Kontrolü
 • Sevkiyat Takibi
 • Root Takibi
 • Cari Risk Takibi
 • Plasiyer Bazlı Fiyat Yetkilendirmesi
 • Müşteri Bazlı Fiyat Yetkilendirmesi
 • Ödeme Süresi Bazlı Fiyat Yetkilendirmesi
 • Stok Bazlı Fiyat Yetkilendirmesi
 • Plasiyer Bazlı İskonto Yetkilendirmesi
 • Müşteri Bazlı İskonto Yetkilendirmesi
 • Ödeme Süresi Bazlı İskonto Yetkilendirmesi
 • Stok Bazlı İskonto Yetkilendirmesi
 • Katalog Uygulaması
 • Plasiyerlere Sİpariş, Fatura, İrsaliye, Tahsilat, Raporlama gibi özelliklerden istenilene erişim yetkisi verme imkanı sunar.
 • Yapılan kayıtların sisteme aktarılmadan önce merkez tarafından kontrol edilerek yönetilmesine imkân verir.
 • Tüm sistem Plasiyer bazında yetkilendirilebileceği gibi dilenirse ödeme günü süresine göre, Tek tek stoklara göre veya her bir cariye özel yetkilendirme yeteneğine sahiptir.
 • Çek ve senet alımlarında her cari için ayrı vade günü kontrolü yapabilmektedir.
 • Stoklarda Dövizli ve dövizsiz olmak üzere 5 farklı fiyatla çalışmanıza imkân verir.
 • Her stok, Cari, Plasiyer veya ödeme süresine göre 6 kalem iskontosu ve 3 genel iskonto kullanılmasına olanak sağlar.
 • Yapılan her türlü işlemi bir çok parametreye göre esnek bir şekilde raporlamanıza imkân sağlar.

Firma İsmi

Yetkili

E-Mail

Telefon

Şehir

AçıklamaOpak Çözümleri ile Sizde En İyi Yönetilen Şirketlerden Biri Olun

Demo Talep Formu