OPAK Evlendirme Programı, belediyelerimiz bünyesinde görev yapan evlendirme müdürlüklerinde yürütülen iş ve işlemlerin hızlı, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Sistem Gereksinimler :

OPAK Evlendirme Programı Windows Tabanlı bir bilgisayar programı olup, - Windows XP (Services Pack 3) - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 İşletim sistemlerinin 64 bit ve 32 bit sürümlerinde testleri yapılmış ve problemsiz çalıştığı tespit edilmiştir. OPAK Evlendirme Programında Kimlik Paylaşım Sisteminin çalışması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün belirlediği alt yapının hazır ve çalışır durumda olması gerekmektedir. Evlendirme Programında KPS Web Servis Şifresinin programda gerekli alana girilmesi yeterlidir. Kimlik Paylaşım Sisteminin çalışması için gerekli tüm argümanlar kurulum sırasında bilgisayarınıza kurulacaktır.

 • OPAK Evlendirme Programı, Kimlik Paylaşım Sistemini etkin bir şekilde kullanabildiğinden Evlendirme Yetkisine Sahip Kurumlarda yürütülen iş ve işlemleri doğru, etkili ve hızlı bir biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.
 • OPAK Evlendirme Programına kayıt giriş işlemi Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılarak yapılabileceği gibi kullanıcı tarafından da yapılabilmektedir. Bu sayede Kimlik Paylaşım Sisteminde oluşabilecek problemler kurumdaki iş akışını etkilemeyecektir.
 • OPAK Evlendirme Programı, başvuru kabul sırasında çiftin evlenmesine engel durumların (Mahkeme Kararı gerekli, İddet … gibi) bulunup bulunmadığını tespit ederek kayıt alan personeli uyarır. Böylece Evlendirme Memurunun yanlış bir evlendirme işlemi yapmasının önüne geçilir ve yaşanması muhtemel hukuki sorunlar engellenir.
 • OPAK Evlendirme programı üzerinden başvuru alınması ve tüm işlemlerin bu sistem üzerinde yapılması zaman içinde kurumda kusursuz bir arşiv oluşumunu sağlayacaktır.
 • OPAK Evlendirme Programı ile başvuru alma süresi yaklaşık 3 dakika, Uluslar arası Aile Cüzdanı ve Evlenme Kütük Defteri basımı ve Evlendirme sonrası hazırlanacak belgelerin tamamlanması ise 1 dakika gibi bir sürede tamamlanabilmektedir.
 • OPAK Evlendirme Programı ile randevu verme ve randevuların günlük, haftalık ve aylık takibi mümkün olmaktadır.
 • OPAK Evlendirme Programı Local Ağda çalışan bir sistemdir ve Çoklu Kullanıcı özelliğe sahiptir. Farklı bilgisayarlardan aynı anda başvuru alınabilir ve her bilgisayardan alınan başvurular diğer bilgisayardan izlenebilir. İş yükü ağır Kurumlarda kullanılması iş yükünü hafifletecektir.
 • Evlendirme yetkisine sahip kurumların kullanacakları formlar ve bu formların yapıları yönetmeliklerle düzenlenmiş olup, OPAK Evlendirme Programında tüm formlar ve sık kullanılan yazışma şablonları mevcuttur.
 • OPAK Evlendirme programındaki raporlar, formlar ve her türlü çıktı kullanıcı tarafından dizayn edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı mevcut raporları kendi isteğine göre düzenleyebilir, yeni alan ekleyip istemediği alanları rapordan çıkarabilir.
 • Rapor ön izleme ekranı üzerinde raporda görünen her hangi bir alanın değerini değiştirebilir.
 • Başvurunun OPAK Evlendirme Programı ile alınarak diğer kurumlara (Aile Hekimliği, Nüfus Müdürlüğü ) imzalatılması gereken belgelerin doldurulmuş halde çiftlere verilmesi o İlgililere formların nasıl doldurulacağı konusunda bilgi verme zorluğunu ortadan kaldırır. o Standart evrakların oluşması sağlanır. o Çiftler tarafından doldurulan formların kontrollerinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırır.
 • Uluslararası Evlenme Cüzdanı, Kütük Defterinin elle doldurulmasından kaynaklanacak hatalar engellenecektir

Firma İsmi

Yetkili

E-Mail

Telefon

Şehir

AçıklamaOpak Çözümleri ile Sizde En İyi Yönetilen Şirketlerden Biri Olun

Demo Talep Formu