sanayi

Sanayi sektöründe son 30-40 yılda artan iş gereksinimlerinin karşılanması, gelişen teknoloji, çoğalan iş hacmi, giderek daralan kar marjları beraberinde üretim kaynaklarının planlanması gereksinimini doğurmuştur. 1960’lı yıllarda temelleri atılan kurumsal kaynak planlaması hızla şirketlerin gündemine girmiş, günümüzde ise sanayinin olmazsa olmazları arasına yerleşmiştir.
 • Üretim reçetesi( mamul ağacı)
 • Hammadde ve malzeme, maliyet unsurları (işçilik – enerji giderleri vb.) belirlenmesi
 • Fire ve üretim zaiyatlarının tanımlanması
 • Montaj ve demontaj üretim reçetelerinin tanımlanması
 • Hammadde – malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması
 • Otomatik satın alma emirlerinin oluşturulması
 • Mamul üretim planlarının siparişe dayalı hazırlanması
 • Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin izlenmesi
 • Üretim zaiyatlarının maliyetlere yansıtılması
 • Kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İzlenebilirlik uygulamalarına yönelik LOT ( Parti No.) takibi
 • Maliyet muhasebesinin genel muhasebesinin genel muhasebe ile entegre çalışabilme imkanı


Opak Çözümleri ile Sizde En İyi Yönetilen Şirketlerden Biri Olun

Demo Talep Formu