sanayi

Perakende sektörünün dünyadaki büyümesine paralel olarak, ülkemizde de bu sektörde gözle görülür derecede artan gelişmeler var. Perakendecilik üretici ile tüketici arasındaki geri bildirimlerin en yoğun yaşandığı sektör. Bu nedenle de cazibesi gün geçtikçe artıyor.

Aslında iki yönlü olarak hizmet veren bu sektörde, tüketici kendisine sunulan mal ve hizmetlerin gelişmesini izlemekte ve zamanında fark etmektedir. Diğer taraftan mal ve hizmet sunan üretici de bu sektör sayesinde tüketicinin nabzını tutabilmekte, geri bildirimler ile kalite ve gelişimini iyileştirebilmektedir.

Perakendeciliğin tüketiciye açılan yüzü olan mağazalardaki mal ve hizmet çeşitliliği, personel ve müşteri yoğunluğu, tedarik-stok-satış politikaları ve finansman boyutu nedeniyle tüm bu iş süreçlerini kapsayacak teknolojilere ve tam bir entegrasyona ihtiyaç vardır.

Perakendecilik, tanımı gereği malı ya da hizmeti üreticisinden satın alarak, son tüketiciye satmaktır. Bu nedenle sektörde stokların etkin yönetilmesi, hız, verimlilik, en önemlisi de tedarik zinciri yönetimi büyük önem taşımaktadır. Doğru seçilmiş ve uyarlanmış yazılım sistemleriyle yönetilen bir tedarik zincirinin etkinlik düzeyinin yükseldiği yapılan çalışmalarla kanıtlamış bir gerçektir. Opak Yazılım perakende çözümleri, günümüz perakende uygulamalarına özel olarak tasarlanmış, sektörün tüm alanlarına bütünleşik çözümler sunmaktadır.Opak Çözümleri ile Sizde En İyi Yönetilen Şirketlerden Biri Olun

Demo Talep Formu